โลโก้เว็บไซต์ สมาคมยุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทย เปิดรับ นิสิต-นักศึกษา สมัครร่วมโครงการเกษตรยั่งยืนเพื่อชุมชน | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สมาคมยุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทย เปิดรับ นิสิต-นักศึกษา สมัครร่วมโครงการเกษตรยั่งยืนเพื่อชุมชน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 21 กุมภาพันธ์ 2565 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 2018 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          สมาคมยุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทย ได้จัดโครงการเกษตรยั่งยืนเพื่อชุมชนขึ้น เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเทคโนโลยีให้เกษตรกร สนับสนุนให้เกิดวิสาหกิจการเกษตรที่ยั่งยืนในระดับท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในท้องถิ่น มีความสามารถในการผลิตผลผลิตที่มีคุณภาพ ปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง และสร้างกลไกให้เกิดการส่งต่อผลผลิตที่มีคุณภาพจากเกษตรกรท้องถิ่นสู่ผู้บริโภคทั่วไทยในราคาที่เข้าถึงได้
         สมาคมฯ เปิดรับสมัครโครงการดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 18-28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 โดยมีค่าธรรมเนียมการสมัคร ท่านละ 450 บาท โดยผู้สมัครต้องเป็นนิสิต-นักศึกษา ชั้นปีที่ 2-4 และมีอายุระหว่าง 18-25 ปีจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: สมาคมยุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทย โทร: 096-891-8418 (ผู้อำนวยการสมาคมยุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทย)


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา