โลโก้เว็บไซต์ 2022-02-08 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2022-02-08

มทร.ล้านนา น่าน ร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน พัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา เด็กน่านสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา จังหวัดน่าน
อังคาร 8 กุมภาพันธ์ 2565 / ข่าวกิจกรรม

          มทร.ล้านนา น่าน ร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน "พัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา เด็กน่านสู่ความเป็นเลิศ" ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา จังหวัดน่าน           วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา มทร.ล้านนา... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา น่าน ร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน พัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา เด็กน่านสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนท่าวังผา จังหวัดน่าน วันที่ 8 ก.พ. 2565
อังคาร 8 กุมภาพันธ์ 2565 / ข่าวกิจกรรม

          มทร.ล้านนา น่าน ร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน "พัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา เด็กน่านสู่ความเป็นเลิศ" ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนท่าวังผา จังหวัดน่าน           วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา มทร.ล้านนา น่าน ร่วมจ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนากับธนาคารกรุงไทย ทำMOUร่วมกัน เพื่อให้สินเชื่อสวัสดิการบุคลากรของ มทร ล้านนาทั้ง 6 เขตพื้นที่
อังคาร 8 กุมภาพันธ์ 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

วันที่ 8 ก.พ. 65 มทร.ล้านนากับธนาคารกรุงไทย ทำMOUร่วมกัน เพื่อให้สินเชื่อสวัสดิการบุคลากรของ มทร ล้านนาทั้ง 6 เขตพื้นที่ https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2022/02/20220208172309_34055.pdf >> อ่านต่อ


อธิการบดี มทร.ล้านนา ลงนามบันทึกข้อตกลง สร้างสวัสดิการและเสริมสภาพคล่องด้านการเงินแก่บุคลากร ร่วมกับ ธ.กรุงไทย
อังคาร 8 กุมภาพันธ์ 2565 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา ลงนามบันทึกข้อตกลงกับนางอัจฉรา เอิบสิริสุข ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารสำนักงานภาค เชียงใหม่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในการให้สินเชื่อภายใต้โครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับบุคลากรของรัฐ ระหว่าง มทร.ล้านนา กับ ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา ถ.ห้วยแก้ว เพื่อเสริมสร้างสภาพคล่องและเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อบรรเทาปัญหาทางการเงิน ตลอ... >> อ่านต่อ


เชิญร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “แนวทางการจัดทาหลักสูตร Sandbox”
อังคาร 8 กุมภาพันธ์ 2565 / ข่าวอบรม/เสวนา

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เชิญร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อเรื่อง “แนวทางการจัดทาหลักสูตร Sandbox” ในวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.  โดยวิทยากรประกอบด้วย ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ รองประธานฯ ฝ่ายปฏิบัติการฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ประเทศไทย บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จากัด รศ.ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์ คณะทางานและประธานพัฒนาระบบ QA เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาที่ แตกต่างจากมาต... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา