โลโก้เว็บไซต์ 2021-12-21 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2021-12-21

มทร.ล้านนา น่าน จัดกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่พุทธรักษาเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 20 ธ.ค. 2564
อังคาร 21 ธันวาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 20 ธ.ค. 64 ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ , อาจารย์จารุนันท์ เมธะพันธุ์ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจฯ และนายอภิเดช กรรณิกา งานกิจการนักศึกษา เข้าร่วมชมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่พุทธรักษาเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2564            การแข่งขันกีฬาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาออกกำลังกาย และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างความสัมพันธ์อันดีของนักศ... >> อ่านต่อ


ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ตรวจสอบคุณภาพไข่เพื่อการเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
อังคาร 21 ธันวาคม 2564 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ตรวจสอบคุณภาพไข่เพื่อการเรียนการสอน ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 700,000.00 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) ดังรายละเอียดเอกสารแนบ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา