โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน จัดกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่พุทธรักษาเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 20 ธ.ค. 2564 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา น่าน จัดกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่พุทธรักษาเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 20 ธ.ค. 2564

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 ธันวาคม 2564 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 2046 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 20 ธ.ค. 64 ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ , อาจารย์จารุนันท์ เมธะพันธุ์ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจฯ และนายอภิเดช กรรณิกา งานกิจการนักศึกษา เข้าร่วมชมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่พุทธรักษาเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2564 

          การแข่งขันกีฬาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาออกกำลังกาย และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างความสัมพันธ์อันดีของนักศึกษารุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ มีความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยฯ

          โดยจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 20-23 ธ.ค. 2564 ณ บริเวณสนามกีฬาใน มทร.ล้านนา น่าน มีการแข่งขันกีฬา ได้แก่ แบดมินตัน ,  ตะกร้อ , เปตอง , บาสเกตบอล , วอลเลย์บอล , เทเบิลเทนนิส และฟุตบอล

          ภาพบรรยากาศการแข่งขันจากชมรมถ่ายภาพ ราชมงคลน่าน : https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.4153287481439530&type=3

ขอบคุณภาพข่าว : ชมรมถ่ายภาพ ราชมงคลน่าน

ภาพข่าว : อภิเดช งานกิจการนักศึกษา

รายงาน : สกนธ์ แผนกประชาสัมพันธ์

เพิ่มเติม : กีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่พุทธรักษาเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 20 ธ.ค. 2564ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา