โลโก้เว็บไซต์ 2019-07-25 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2019-07-25

ม.ราชมงคลล้านนา ผนึกกำลัง 8 ราชมงคลจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ “วิถีราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคม”
พฤหัสบดี 25 กรกฎาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา เป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “วิถีราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจสังคม” (Creative Innovation and Technology for Sustainable Agriculture) ระหว่างวันที่ 24 – 26 กร... >> อ่านต่อ


งานประกันคุณภาพการศึกษา
พฤหัสบดี 25 กรกฎาคม 2562 / ข่าวบุคลากร

แบบฟอร์มรายงานตนเองระดับคณะ             https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2020/08/20200824162435_39605.rar แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพระดับหลักสูตร        https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2022/10/20221... >> อ่านต่อ


KM ENG
พฤหัสบดี 25 กรกฎาคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวอบรม/เสวนา

1.การจัดการความรู้ด้านวิจัย      แผนการจัดการความรู้ KM Action Plan ด้านงานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์  >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา