โลโก้เว็บไซต์ 2019-07-09 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2019-07-09

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะพื้นฐานด้านระบบขนส่งทางรางร่วมกับสถานประกอบการ
อังคาร 9 กรกฎาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 6 -  7 กรกฎาคม  2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายครูฝึกวิชาชีพด้านระบบขนส่งทางราง ภายใต้โครงกาย่อย การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะพื้นฐานด้านระบบขนส่งทางรางร่วมกับสถานประกอบการจำนวน 80 คน (นักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมกับ นักศึกษา เครือข่ายสถาบันอาชีวศึกษา ภาคเหนือตอนบน)  เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูฝึกวิชาชีพที่มีความรู้พื้นฐานทางช่างอุตสาหกรรมและนักศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและทักษะพื้นฐานด้านระบบขนส่งท... >> อ่านต่อ


พื้นที่เชียงใหม่ : สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2561 เรื่องการขอเอกสารทางการศึกษา
อังคาร 9 กรกฎาคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2561 พื้นที่เชียงใหม่ สามารถติดต่อรับใบแสดงผลการศึกษาและประกาศนียบัตร ได้ที่งานทะเบียน  ชั้น 2 อาคารเรียนรวม มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2562  เป็นต้นไป  โดยต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแสดงตนก่อนขอรับเอกสาร กรณีไม่สามารถมารับด้วยตนเองต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาผู้มอบอำนาจ และสำเนาผู้รับมอบอำนาจ จำนวน 1 ชุด >> อ่านต่อ


นศ.มทร.ล้านนา กวาดรางวัลฝีมือแรงงานแห่งชาติ 5 ภาคคว้าตั๋วชิงแชมป์ระดับประเทศ
อังคาร 9 กรกฎาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

        ศูนย์แมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ส่งนักศึกษา สาขาวิศวกรรมระบบควบคุมอัตโนมัติ  และสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 (ระดับภาค)  ประจำปี พ.ศ. 2562  ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 แห่ง  ได้แก่  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 1 สมุทรปราการ   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 6 ขอนแก่น สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 10 ลำปาง  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 9 พิษณุโลก  และ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 8 นครสวร... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา