โลโก้เว็บไซต์ 2019-02-12 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2019-02-12มทร.ล้านนา เข้ารับการตรวจประเมินเพื่อขอรับรองปริญญา สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม
อังคาร 12 กุมภาพันธ์ 2562 / ข่าวกิจกรรม

  เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ศาลาราชมงคล มทร.ล้านนา สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา รับการตรวจประเมินสภาพจริงเพื่อขอรับรองปริญญาทางการศึกษา หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ฉบับปรับปรุง 2560 โดยรศ.ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา  ดร.กิจจาไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต จากพื้นที่เชียงใหม่ ตากและพิษณุโลกร่วมต้อนรับและรับการตรวจประเมินจากคณะอนุกรรมการประเมินเพื่อการรับรอ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา