โลโก้เว็บไซต์ 2018-12-20 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2018-12-20

การประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจาก Singapore Polytechnic (SP) ประเทศสิงคโปร์
พฤหัสบดี 20 ธันวาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 20 ธันวาคม 2561 งานวิเทศสัมพันธ์ มทร.ล้านนา จัดการประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจาก Singapore Polytechnic (SP) ประเทศสิงคโปร์ ได้แก่ Mr. Noel Kristian  Mr. Ji Peng Xiang  Ms. Adeline Wong โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร เป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วย รศ. ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา ดร.สุภรพรรณ คนเฉียบ หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ มทร.ล้านนา ผู้ดำเนินโครงการ Learninging Express 2019 และบุคลากรงานวิเทศสัมพ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา