โลโก้เว็บไซต์ 2018-06-21 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2018-06-21

Talent mobility มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพจากนักวิจัยสู่บุคลากรวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ รุ่นที่ 1
พฤหัสบดี 21 มิถุนายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

               หน่วยงานร่วมดำเนินโครงการ  Talent Mobility มทร.ล้านนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา จัดโครงการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรมยุคใหม่เพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในภาคเอกชน (TM Academy รุ่นที่ 1)  โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.โกศล  โอฬารไพโรจน์ รองคณบดีด้านวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน  ณ อาคารอุตสาหการ มทร.ล้านนา ซึ่งในวันนี้เป็นกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้จากนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ปฏิบัติง... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา