โลโก้เว็บไซต์ 2017-11-14 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2017-11-14

พิธีมอบอุปกรณ์สื่อการสอนสำหรับผู้บกพร่องทางสายตา
อังคาร 14 พฤศจิกายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

ดร.ยุพดี  หัตถสิน อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำนักศึกษามอบผลงานวิทยานิพนธ์ 5 ผลงาน (อุปกรณ์สื่อการสอนสำหรับผู้บกพร่อง, พิการทางสายตา) ให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 โดยได้รับเกียรติจากผศ.ประพัฒน์  เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ ตัวแทนผู้ส่งมอบและนายประมวล  พลอยกมลชุณย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดฯ เป็นตัวแทนผู้รับมอบ โดยในปีการศึกษา 2560 นักศึ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา