โลโก้เว็บไซต์ 2017-10-12 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2017-10-12

นักศึกษาโครงการ  TFI SCALE 2017 จัดแสดงผลงานจากกระบวนการ Design Thinking กับ Social Innovation Projects
พฤหัสบดี 12 ตุลาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าววิเทศสัมพันธ์

วันที่ 12 ตุลาคม 2560 นักศึกษาในโครงการค่ายกิจกรรม  TFI SCALE 2017 ซึ่งประกอบด้วยนักศึกษามทร.ล้านนา และนักศึกษา Singapore Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ ได้ร่วมกันจัดนิทรรศการ ณ ลานหน้าลิฟท์แก้ว ชั้น 3 ศูนย์การค้า เชียงใหม่  เพื่อแสดงผลงานการใช้กระบวนการ design thinking  ในการสร้างนวัตกรรมให้ตอบโจทย์ชุมชนจากการลงพื้นที่ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  ผ่านการทำกิจกรรม Learning Express Local Community เพื่่อให้เข้าใจถึงสภาพปัญหาของชุมชนอย่างถ่องแท้ สำหรับหมู่บ้านที่นักศึกษาลงพื้นที่... >> อ่านต่อ


สภาวิศวกร ตรวจรับรองปริญญาฯ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
พฤหัสบดี 12 ตุลาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

ผศ.สนิธ พิพิธสมบัติ รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อรับรองปริญญา ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์  มทร.ล้านนาและมอบของที่ระลึกแก่คณะอนุกรรมการรับรองปริญญาจากสภาวิศวกร ได้แก่ นายมานิตย์ กู้ธนพัฒน์ ประธานอนุกรรมการ พร้อมด้วย ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช รศ.ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์ นายบุญพงษ์ กิจวัฒนาชัย กรรมการและนางสาวโชติกา ทยากรโกสิน ผู้ช่วยเลขานุการ ในการประชุมร่วมและตรวจประเมินห้องปฏิบัติการเพื่อรับรองปริญญา... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนาน้อมใจร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช
พฤหัสบดี 12 ตุลาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา นำคณะผู้บริหารอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากโชติกุลสุวรรณาราม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้  ณ มทร.ล้านนา จ.เชียงใหม่ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2559 สำนักพระราชวังได้มีประกาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สวรรคต ยังความโศกเศร้าแก่ประชาชนชาวไทยแล... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา