โลโก้เว็บไซต์ 2017-08-10 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2017-08-10

อาจารย์ นักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมให้ความรู้ด้านวิศวกรรมแก่นักเรียนเขตอำเภออมก๋อย
พฤหัสบดี 10 สิงหาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคาร ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ การบำรุงรักษาจักรยานยนต์และเครื่องจักรกลการเกษตรขนาดเล็ก แก่กลุ่มโรงเรียนในพื้นที่นำร่องของโครงการไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชี... >> อ่านต่อ


การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 (9th RMUTNC)
พฤหัสบดี 10 สิงหาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม RMUTL ช่อง@Youtube

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานเปิดงานการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 (9th RMUTNC)  และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 (8th RMUTIC) พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานเปิดงานการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 (9th RMUTNC) และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 (8th RMUTIC)  เรื่อง “Creative R M U... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา