โลโก้เว็บไซต์ 2017-03-22 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2017-03-22

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา GovChannel Roadshow 2017: Digital Local Government ขับเคลื่อนราชการทันสมัย บริการประชาชนรวดเร็ว ทันใจ
พุธ 22 มีนาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวอบรม/เสวนา

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา GovChannel Roadshow 2017: Digital Local Government "ขับเคลื่อนราชการทันสมัย บริการประชาชนรวดเร็ว ทันใจ" ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม เวลา 08:00น.-14.00น. ณ ห้องประชุม CGV 1 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว แอนด์ ดอนเว็นชั่น อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาสามารถลงทะเบียนสำรองที่นั่งทางเว็บไซต์ https://ega.or.th/th/contentlist/931/11803 ได้ตั้... >> อ่านต่อ


ประกาศผลการสนับสนุนทุนถ่ายทอดผลงานวิจัย (R4T) ประจำปี 2560
พุธ 22 มีนาคม 2560 / ข่าวทุน/วิจัย ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการสนับสนุนทุนถ่ายทอดผลงานวิจัย (R4T) ประจำปี 2560 จำนวน 20 ทุน>> รายละเอียดแนบ >> อ่านต่อ


โครงการเยาวชนสมองกลหุ่นยนต์รุ่นเยาว์
พุธ 22 มีนาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการ “เยาวชนสมองกลหุ่นยนต์รุ่นเยาว์” ระหว่างวันที่ 18 -21 มีนาคม 2560 ให้กับนักเรียนกลุ่มการเรียนรู้ SMART YRC ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ณ ห้องปฏิบิตการชมรมวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนาโดยการจัดโครงการ “เยาวชนสมองกลหุ่นยนต์รุ่นเยาว์” มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในกลุ่ม SMART YRC ฝึกทักษะปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์มองกลฝั่งตัวและเปิดโลกทัศน์สู่ห้องปฏิบัติการเ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา