โลโก้เว็บไซต์ 2017-03-02 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2017-03-02

หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหการ มทร.ล้านนา ลำปาง นำนักศึกษาร่วมอบรมในงานราชภัฏ Book & IT Fair
พฤหัสบดี 2 มีนาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

          หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำนักศึกษา ร่วมงานราชภัฏ Book & IT Fair ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2560  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง          สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยจำนวน 32 คน ได้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการสร้างเวบไซต์นำเสนองานอย่างง่ายด้วย Microsoft Sway และการใช้งาน Office 365  หลักสูตรเทคนิคการใช้ Excel เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ  และหลักสูตรการเรียนรู้ยุคดิจิทัลกับ Education 4.0 นับเป็นการส่ง... >> อ่านต่อ


ประกาศรับทุนวิจัยนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ของ สกว.-มทร.ล้านนา
พฤหัสบดี 2 มีนาคม 2560 / ข่าวทุน/วิจัย

         วันที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. เรียนเชิญคณาอาจารย์ทุกท่าน เข้าร่วมรับฟังการประชาสัมพันธ์ ประกาศรับทุนวิจัยนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ของ สกว.-มทร.ล้านนา กรอบงานวิจัยที่คณะทำงานร่วมสกว.-มทร.ล้านนา ที่ได้ลงพื้นที่มาแล้ว ผ่านระบบ video conference พร้อมกันในทุกพื้นที่ (ส่วนกลาง ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ) โดยจะหมดเขตรับข้อเสนอโครงการวิจัยในวันที่ 28 มีนาคม 2560 นี้ ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามลิงค์ข้างล่างนี้          1.  >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา