โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหการ มทร.ล้านนา ลำปาง นำนักศึกษาร่วมอบรมในงานราชภัฏ Book & IT Fair | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหการ มทร.ล้านนา ลำปาง นำนักศึกษาร่วมอบรมในงานราชภัฏ Book & IT Fair

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 2 มีนาคม 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 2590 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำนักศึกษา ร่วมงานราชภัฏ Book & IT Fair ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2560  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
          สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยจำนวน 32 คน ได้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการสร้างเวบไซต์นำเสนองานอย่างง่ายด้วย Microsoft Sway และการใช้งาน Office 365  หลักสูตรเทคนิคการใช้ Excel เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ  และหลักสูตรการเรียนรู้ยุคดิจิทัลกับ Education 4.0 นับเป็นการส่งเสริมการทำกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตร เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมีอาจารย์พงศกร  สุรินทร์ เป็นอาจารย์ผู้ควบคุม
          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ที่มาของข่าว /ภาพ : อาจารย์พงศกร  สุรินทร์
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา