โลโก้เว็บไซต์ 2016-10-13 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2016-10-13

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา
พฤหัสบดี 13 ตุลาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558 จากผู้ตรวจภายนอกโดย ผศ.ดร.เสนีย์  พวงยาณี ประธานการตรวจ พร้อมด้วย ผศ.ดร.สมพร  รอดอัมพร ผศ.ดร.วิไลพร  จันทร์ไชย คณะกรรมการตรวจ ณ ห้อง... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา