โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 13 ตุลาคม 2559 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 2079 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558 จากผู้ตรวจภายนอกโดย ผศ.ดร.เสนีย์  พวงยาณี ประธานการตรวจ พร้อมด้วย ผศ.ดร.สมพร  รอดอัมพร ผศ.ดร.วิไลพร  จันทร์ไชย คณะกรรมการตรวจ ณ ห้องสำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารเรียนรวม มทร.ล้านนา ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา