โลโก้เว็บไซต์ 2016-08-22 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2016-08-22

คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดพิธีซ้อมย่อยในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับบัณฑิตที่จบปีการศึกษา 2557
จันทร์ 22 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ จัดพิธีซ้อมย่อยในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับบัณฑิตที่จบปีการศึกษา 2557 โดยมีตัวแทนผู้บริหารจากคณะวิศกรรมศาสตร์ร่วมกับ ผู้บริหารและบุคลากรของศูนย์บริการสนับสนุน นักศึกษาพิการ (DSS) ได้ร่วมแสดงความยินดี กับบัณฑิตพิการที่สำเร็จการศึกษา ได้แก่ นายจตุพล  อุ่นโพธิ์ สาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร นายธนาวุฒิ   ปุ๊ดหนอย สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  และนางสาวสราวลี  อินวัน สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา