โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 กิจกรรม

ประชุมระบบเว็บไซด์
อังคาร 5 เมษายน 2559 - อังคาร 5 เมษายน 2559

สถานที่ : ห้องประชุม 1
ผู้รับผิดชอบ : สำนักวิทยบริการ
ประชุม >> อ่านต่อ


วันสุดท้ายการถอนรายวิชาโดยได้รับระดับคะแนน W
ศุกร์ 1 เมษายน 2559 - ศุกร์ 1 เมษายน 2559

สถานที่ : แผนกทะเบียนฯ
ผู้รับผิดชอบ : แผนกทะเบียนฯ
วันสุดท้ายการถอนรายวิชาโดยได้รับระดับคะแนน W >> อ่านต่อ


วันสุดท้ายการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา
พฤหัสบดี 10 มีนาคม 2559 - พฤหัสบดี 10 มีนาคม 2559

สถานที่ : ระบบทะเบียนกลาง / แผนกทะเบียน
ผู้รับผิดชอบ : แผนกทะเบียน
>> อ่านต่อ


สอบกลางภาค
จันทร์ 7 มีนาคม 2559 - พุธ 13 เมษายน 2559

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้าน ทุกเขตพื้นที่
ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้าน ทุกเขตพื้นที่
>> อ่านต่อ


ชำระเงินโดยเสียค่าปรับที่กองคลัง/งานการเงิน
พฤหัสบดี 3 มีนาคม 2559 - อังคาร 9 กุมภาพันธ์ 2559

สถานที่ : กองคลัง/การเงิน
ผู้รับผิดชอบ : กองคลัง
>> อ่านต่อ


แจ้งคัดชื่อออกเนื่องจากไม่ลงทะเบียน/ไม่ชำระเงิน/ไม่รักษาสภาพ/ไม่ลาพักการเรียน
อังคาร 23 กุมภาพันธ์ 2559 - อังคาร 23 กุมภาพันธ์ 2559

สถานที่ : แผนกทะเบียน
ผู้รับผิดชอบ : แผนกทะเบียน
>> อ่านต่อ


วันสุดท้ายการลงทะเบียนรักษาสภาพ
อังคาร 9 กุมภาพันธ์ 2559 - อังคาร 9 กุมภาพันธ์ 2559

สถานที่ : แผนกทะเบียนฯ
ผู้รับผิดชอบ : แผนกทะเบียนฯ
>> อ่านต่อ


พิมพ์บัตรลงทะเบียนและชำระเงินผ่านธนาคาร
พุธ 27 มกราคม 2559 - อังคาร 2 กุมภาพันธ์ 2559

สถานที่ : ระบบทะเบียนกลาง
ผู้รับผิดชอบ : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
>> อ่านต่อ


วันเปิดภาคเรียน
จันทร์ 11 มกราคม 2559 - จันทร์ 11 มกราคม 2559

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
>> อ่านต่อ


ยื่นคำร้องเปิดกลุ่มเรียนเพิ่ม
จันทร์ 11 มกราคม 2559 - พฤหัสบดี 14 มกราคม 2559

สถานที่ : แผนกทะเบียนฯ
ผู้รับผิดชอบ : แผนกทะเบียนฯ
>> อ่านต่อ


Count Activity : 131 - 140 ทั้งหมด 144


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา