โลโก้เว็บไซต์ สาขาวิศวกรรมโยธาจัดกิจกรรม smart BIM เรียนรู้การสร้างแบบจำลองเสมือนของอาคาร  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สาขาวิศวกรรมโยธาจัดกิจกรรม smart BIM เรียนรู้การสร้างแบบจำลองเสมือนของอาคาร

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 กุมภาพันธ์ 2562 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 1410 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงด้านเทคโนโลยีแบบจำลอง 3 มิติ เพื่อการก่อสร้าง Smart BIM 2019 โดยหลักสูตรวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนให้มีความเชี่ยวชาญในด้านการสอน“ด้วยเทคโนโลยี BIM (Building Information Modeling) ระบบจะสร้างแบบจำลองเสมือนของอาคารที่แม่นยำอย่างน้อยหนึ่งแบบจำลองแบบดิจิทัล แบบจำลองเหล่านี้รองรับการออกแบบในแต่ละขั้น ซึ่งช่วยทำให้วิเคราะห์และควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่ากระบวนการที่ทำด้วยตนเอง เมื่อเสร็จสมบูรณ์ แบบจำลองที่สร้างขึ้นด้วยคอมพิวเตอร์เหล่านี้จะประกอบด้วยรูปทรงเรขาคณิตที่แม่นยำและข้อมูลที่จำเป็นในการรองรับกิจกรรมการก่อสร้าง การแปรรูป และการจัดซื้อจัดหาเพื่อให้การก่อสร้างบรรลุผล" ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้มีการบรรยายในหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาและการผลักดันระบบ BIM ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์ (วสท.) สำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างประเทศไทย โดย ดร.ทศพล ศรีเอี่ยม เหรัญญิกและประธานจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์  การบรรยายในหัวอื่น อาทิ BIM Trilogy โดยคุณเสรี สิริสายัญห์ จาก Autodesk Thailand  หัวข้อแนวคิดการพัฒนาการมาตรฐานของระบบ BIM  ในประเทศไทย  เป็นต้น กิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-10 กุมภาพันธ์ 2562  ณ ห้องประชุม3 อาคารเรียนรวม มทร.ล้านนา







ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา