โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญชวน...อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา เสนอรายชื่อหนังสือและวารสารวิชาการในงาน CMU Book Fair  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอเชิญชวน...อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา เสนอรายชื่อหนังสือและวารสารวิชาการในงาน CMU Book Fair

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 28 มกราคม 2562 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 984 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

*** ช่องทางการนำเสนอรายชื่อหนังสือและวารสารวิชาการ ***

1.ดาวน์โหลด แบบฟอร์มสำหรับสนอรายชื่อหนังสือและวารสารวิชาการ...คลิกที่นี่
2.กรอกรายชื่อหนังสือและวารสารวิชาการให้เรียบร้อย
3.ส่งกลับแบบฟอร์มกลับมาที่ อีเมล์ : supis@rmutl.ac.th 
(หรือติดต่อ...ส่งแบบฟอร์มได้ที่ : เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ งานห้องสมุดชั้น 1 สวส.มทร.ล้านนา)


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา