โลโก้เว็บไซต์ มทร. ล้านนา พร้อมโชว์ศักยภาพงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ในงานฤดูหนาวเชียงใหม่และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร. ล้านนา พร้อมโชว์ศักยภาพงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ในงานฤดูหนาวเชียงใหม่และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 28 ธันวาคม 2561 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 4631 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ผศ.เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้ช่วยอธิการบดี มทร. ล้านนา นำคณะอาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษา จัดเตรียมบูธนิทรรศการแสดงผลงานการวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ภายในงานฤดูหนาวและงาน OTOP  ของดีเมืองเชียงใหม่ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ถึง 8 มกราคม 2562 ณ บริเวณสนามด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยภายในงานได้นำเสนอผลงานการวิจัยสิ่งประดิษฐ์จัดเป็นฐานการเรียนรู้ต่างๆดังต่อไปนี้ 1.เกษตรอัจฉริยะ Smart Farm rmutl 2.ฐานการเรียนรู้โครงการนวัตกรรมอัจฉริยะชุดควบคุมและแจ้งเตือนระบบน้ำในการปลูกเมล่อนไร้ดิน 3. ฐานการเรียนรู้เครื่องสกัดน้ำมันงาดำสำหรับวิสาหกิจชุมชน 4.ฐานการเรียนรู้ผ้าทอมือจากเส้นด้ายผสมระหว่างเส้นด้ายขนแกะและเส้นด้ายไหมอีรี่ 5.ฐานการเรียนรู้การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อการศึกษางานพุทธศิลป์อนิมิสเจดีย์วัดเจ็ดยอดโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง และร่วมถ่ายภาพที่ระลึกกับผลงานหุ่นฟางหมีแพนด้า โดยนักศึกษาคณะศิลปกรรมฯ มหาวิทยาลัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จึงขอเชิญชวน บุคลากรของมหาวิทยาลัย และผู้สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการในวันและเวลาดังกล่าวออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา