โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาโควตาพิเศษ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาโควตาพิเศษ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 ธันวาคม 2561 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 1808 คน

(9) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาโควตาพิเศษ ดังนี้

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2018/12/20181221145906_58173.pdf

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาโควตาพิเศษ รอบ 1 : TCAS1 (Protfolio) ประจำปีการศึกษา 2562(เพิ่มเติม)

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2019/01/20190109112619_43770.pdf

 

คณะวิศวกรรมสาตร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาโควตาพิเศษ (กลุ่ม B) ประเภทโครงการโควตาแนะแนวฯ

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2019/04/20190404113947_87445.pdf


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา