โลโก้เว็บไซต์ ทุนเข้าร่วมโครงการ 2019 NPTU Intelligent Robot Creative Design Program ณ National Pingtung University (NPTU) ไต้หวัน | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ทุนเข้าร่วมโครงการ 2019 NPTU Intelligent Robot Creative Design Program ณ National Pingtung University (NPTU) ไต้หวัน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 11 ธันวาคม 2561 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 2475 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประชาสัมพันธ์ทุนเข้าร่วมโครงการ 2019 NPTU Intelligent Robot Creative Design Program ณ National Pingtung University (NPTU) ไต้หวัน ระหว่างวันที่ 11 – 20 มกราคม 2561 แก่นักศึกษา มทร.ล้านนา จำนวน 3 ราย โดยทุนประกอบด้วย
1. ยกเว้นค่าเข้าร่วมกิจกรรม
2. ค่าอาหารเช้าและอาหารกลางวัน (เฉพาะวันที่ทำกิจกรรม)
3. ยกเว้นค่าที่พัก
4. ค่าตั๋วเครื่องบินจาก กรุงเทพ-ไต้หวัน (ไป-กลับ)

ทั้งนี้นักศึกษาที่สนใจสมัครต้องมี คะแนน TOEIC 500 คะแนนขึ้นไป หมดเขตวันที่ 17 ธันวาคม 2561

Download ใบสมัครได้ที่นี่


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา