โลโก้เว็บไซต์ การประชุมร่วมกับผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมร่วมกับผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 11 ธันวาคม 2561 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 1753 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันที่ 11 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดการประชุมร่วมกับ Dr. Chen-Yuan Tung ผู้แทนรัฐบาลจีน (ไต้หวัน) Mrs. Tzu-Yi Jung ผู้ดูแลฝ่ายการศึกษาและตัวแทนของกระทรวงศึกษาธิการไต้หวัน และ Dr. Li Tzu Yang เลขาผู้แทนรัฐบาลไต้หวัน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย ดร. กิจจา ไชยทนุ  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  ดร.ยรรยง เฉลิมแสน  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  ผศ.กัลยารัตน์ เศวตนันทน์  รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  ผศ.ประชา ยืนยงกุล  รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

     ในการประชุมมีการหารือเรื่องการแลกเปลี่ยนนักศึกษ และประชาสัมพันธ์การทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก กว่า 1,200 ทุน โดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.studyintaiwan.org หรือ www.tec.mju.ac.th ทาง Facebook : Taiwan Education Center, Thailand และสอบถามได้ที่เบอร์โทร. 025791068 หรือ LINE @TTeduออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา