โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกระดับการศึกษา ร่วมประกวด “โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น PLUS” ประจำปี 2562 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกระดับการศึกษา ร่วมประกวด “โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น PLUS” ประจำปี 2562

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 26 พฤศจิกายน 2561 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 5606 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2562 “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น พลัส” จัดขึ้นภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และธนาคารออมสิน มีวัตถุประสงค์ เพื่อหาทีมที่เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมประกวด “โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น พลัส” ในระดับประเทศที่จะมีการจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2562  อีกทั้งยังเป็นเวทีเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของคณาจารย์ นักศึกษา ที่ได้นำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมไปถ่ายทอดสู่กลุ่มองค์กร ชุมชนให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นต่อยอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเพื่อสร้างการเรียนรู้ การทำงานร่วมกันซึ่งก่อให้เกิดความสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างกลุ่มองค์กรชุมชน สถาบันการศึกษาและธนาคารออมสิน

 

เงื่อนไขการสมัคร 

  • เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ไม่จำกัดคณะและชั้นปี
  • กลุ่มละ 8 – 10 คน (แต่ละกลุ่มควรมีนักศึกษาสาขาด้านการตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาอย่างน้อยกลุ่มละ 1 คน)
  • สมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
  • โครงการที่ได้รับคัดเลือก จะมีสิทธิ์ได้รับ
  • ประกาศนียบัตรจากธนาคารออมสินและมหาวิทยาลัย
  • โล่ประกาศเกียรติคุณจากมหาวิทยาลัย
  • รางวัลชนะเลิศได้นำเสนอโครงการ ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่
  • เงินรางวัลรวม 20,000 บาท 

นักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครและเสนอโครงการได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1W_sGder9YgXnfjdOR2kElHy3wFJUIoOD

[[ รายละเอียดเพิ่มเติมและแบบฟอร์ม  ]]

 

หมดเขตส่งโครงการ :  4 มกราคม 2562

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา
Tel : 053-266518 ต่อ 1036

E-mail: gsb_rmutl@gmail.comออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา