โลโก้เว็บไซต์ การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารจาก Kunming University of Science and Technology (KUST) สาธารณรัฐประชาชนจีน | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารจาก Kunming University of Science and Technology (KUST) สาธารณรัฐประชาชนจีน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 ตุลาคม 2561 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 1278 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันที่ 30 ตุลาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยงานวิเทศสัมพันธ์ จัดการประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารจาก Kunming University of Science and Technology (KUST) สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการประชุมได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศีลศิริ สง่าจิต อธิการบดี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย รศ.ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ดร.สุรพล ใจวงค์ษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผศ.ดร.ประชายืนยงกุล รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดร.สุภรพรรณ คนเฉียบ หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกับทางคณะผู้บริการจาก KUST ซึ่งประกอบด้วย

  1. Prof. Wang Xueqin         KUST President
  2. Prof. Jie Jun                   Dean, School of International Education
  3. Prof. Wu Xing                 Dean, Faculty of Mechanical and Electrical Engineering
  4. Prof. Ji Hongjiang           Deputy Director, Division of Overseas Cooperation
  5. Mr. Wang Lei                  Section Chief, President Office
  6. Ms. Li Xin                       Teacher/Interpreter, School of International Education

     การประชุมในครั้งนี้เป็นการหารือเรื่องการพัฒนาหลักสูตร Robot and Artificial (AI) และศูนย์ China-Thailand Robot and Artificial Intelligence School (CTRAIS) ซึ่งมีแผนจะเปิดหลักสูตรฯ ในปี พ.ศ. 2563 โดยในระหว่างปี พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2563 จะดำเนินการแลกเปลียนนักศึกษาและบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดหลักสูตรดังกล่าวออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา