โลโก้เว็บไซต์ การประชุมร่วมกับผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตแคนาดา | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมร่วมกับผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตแคนาดา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 28 กันยายน 2561 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 1727 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 28 กันยายน 2561 งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดการประชุมร่วมกับคุณนิจวรรณ ศรีวิบูลย์ จากเอกอัครราชทูตแคนาดา โดยในการประชุมได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุรีพรย์ ใหญ่สง่า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสวัสดิการ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย ดร.ยุพเยาว์ ดรุณ หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์และบุคลการที่เกี่ยวข้อง

ในการประชุมดังกล่าวมีการหารือในการทำความร่วมมือระหว่าง มทร.ล้านนา กับสถาบันการศึกษาและบริษัทในประเทศแคนาดาโดยมีสถานทูตแคนาดาเป็นผู้ประสานงาน โดยชี้เป้าไปที่ 5 สาขา ดังนี้ 1.สาขา Softwaer Engineering 2.สาขาการท่องเที่ยง 3.สาขา Animation 4.การทำวิจัยเกี่ยวกับใบกัญชง 5.TVET-Training ที่เน้นหลักการ PPP (Plublic Private Partnership) ทั้งนี้งานวิเทศสัมพันธ์จะเป็นผู้ประสานงานในการรับส่งข้อมูลและติดต่อกับทางคณะและสาขาที่เกี่ยวข้องต่อไป


คลังรูปภาพ : แคนาดา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา