โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 2018 Culture Camp for Language Learning in NPUST ไต้หวัน | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 2018 Culture Camp for Language Learning in NPUST ไต้หวัน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 26 กันยายน 2561 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 2679 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับแจ้งจาก National Pingtung University of Science and Technology ไต้หวัน ว่าจะมีการจัดค่ายภาษาและวัฒนธรรม ณ NPUSTระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม ถึง 10 พฤศจิายน 2018
ณ National Pingtung University of Science and Technology และเขตพื้นที่ Pingtung

โดยเปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจตั้งแต่วันนี้ จนถึง 1 ตุลาคม 2018 ผู้สนใจสามารถสมัครทาง : https://goo.gl/forms/TpQdIshRt9Kd4Pga2 โดยมีค่าสมัครเป็นเงิน USD 350/ คน (รวมอาหารเช้า อาหารกลางวัน ที่พัก ค่าเดินทางภายในไต้หวัน และค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมอื่น ๆ )

สิทธิพิเศษ
1. ผู้สมัคร 5 ท่านแรก จะได้รับการงดเว้นค่าเรียนทั้งหมด
2. ผู้ที่สมัครภายในวันที่ 21 กันยายน 2018 จะได้รับส่วนลดพิเศษ 50% ของค่าเรียนทั้งหมด
3. สำหรับโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยที่สนใจพานักเรียนหรือนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ หากมีจำนวนนักเรียนหรือนักศึกษาตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ทาง NPUST จะสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องไป - กลับ ค่าใช้จ่ายภายในมหาวิทยาลัย (ยกเว้นค่าใช้จ่ายส่วนตัว) ให้กับอาจารย์หรือคุณครูผู้ดูแล

รายละเอียดโครงการ
http://oia.npust.edu.tw/files/13-1016-39150.php?Lang=zh-tw

ผู้ติดต่อ
Ms. Iri Kao Chien-Chih
Phone: ‭+886-8-7703202‬ #6674
Email: ‭irrri@mail.npust.edu.tw‬


คลังรูปภาพ : npust camp


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา