โลโก้เว็บไซต์ ทุน Endeavour Leadership Program รัฐบาลออสเตรเลีย | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ทุน Endeavour Leadership Program รัฐบาลออสเตรเลีย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 26 กันยายน 2561 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 4755 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับแจ้งจาก สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ ว่า ทุน Endeavour Leadership Program หรือทุนELP (ชื่อเดิมคือทุน Endeavour Scholarships and Fellowships) ซึ่งเป็นทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย ได้เริ่มเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลและสมัครรับทุนได้ที่ www.internationaleducation.gov.au/endeavour

     ทั้งนี้ ทุนดังกล่าวจะคัดเลือกจากความสามารถของผู้สมัครอย่างแท้จริง เป็นทุนให้เปล่าและให้เต็มจำนวน โดยให้ทุนการศึกษาทั้งหมด 4 ประเภท คือ ทุนปริญญาโทและเอก ทุนเพื่อการวิจัย ทุนอาชีวศึกษาและฝึกอบรม ทุนสำหรับดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร

     นักศึกษาหรือบุคลากรท่านใดมีความสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์ มทร.ล้านนา โทรศัพท์ 053-921444 ต่อ 1001,1712 อีเมล oir_rmutl@hotmail.com และ Facebook oir rmutl

 


คลังรูปภาพ : end


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา