โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลงนามบันทึกข้อตกลงในโครงการผลิตสาร CBD จากพืชเพื่อพัฒนาเป็นยาบำบัดผู้ป่วยโรคมะเร็ง  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ลงนามบันทึกข้อตกลงในโครงการผลิตสาร CBD จากพืชเพื่อพัฒนาเป็นยาบำบัดผู้ป่วยโรคมะเร็ง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 12 กันยายน 2561 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 3697 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 12  กันยายน 2561 รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี ในนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงนามบันทึกข้อตกลงการร่วมวิจัยและพัฒนาการผลิตสารต้านมะเร็งที่มีชื่อว่า Cannabidiol หรือที่เรียกว่า CBD ร่วมกับบริษัท เอิร์ท ไทยใหม่ จำกัด (Earth Thai Mai Co.,Ltd) โดย Mr.Bucky Bakes ผู้แทนบริษัทจากประเทศอเมริกา  ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา

CBD  เป็นสารที่มีสรรพคุณในการใช้เป็นสารต้านเซลล์มะเร็งซึ่งในอนาคตจะมีการนำมาใช้เป็นเคมีบำบัดเพื่อการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง ซึ่งในประเทศไทยยังไม่มีการวิจัยและพัฒนากันแพร่หลายเนื่องด้วยสายพันธุ์ที่มีนั้นยังไม่ได้มาตรฐาน มทร.ล้านนา จึงได้เกิดโครงการความร่วมมือครั้งนี้ขึ้น โดยผศ.ดร.ไกรสีร์ พิสิษฐ์กุล หัวหน้าโครงการพร้อมทีมนักวิจัยของมทร.ล้านนาและความร่วมมือของบริษัทเอิร์ท ไทยใหม่ จำกัด ที่จะจัดส่งพันธุ์พืชที่มีสาร CBD สูงมาจากประเทศอเมริกาเพื่อทดลองปลูกในพื้นที่ของมทร.ล้านนา ลำปาง จำนวน 8 ไร่ ในระยะเวลา 3 ปี เพื่อที่จะได้ศึกษาวิจัยเพื่อปรับปรุงพันธุ์ให้มีมาตรฐาน และเมื่อประความสำเร็จก็จะดำเนินการขอใบอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขเพื่อขยายพันธุ์แลส่งเสริมการปลูกพืชพันธุ์นี้ต่อไป

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา