โลโก้เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เปิดรับสมัครวิศวกรผู้ช่วย จำนวน 14 อัตรา | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เปิดรับสมัครวิศวกรผู้ช่วย จำนวน 14 อัตรา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 6 กันยายน 2561 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 3339 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เปิดรับสมัครวิศวกรผู้ช่วย จำนวน 14 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เปิดรับสมัครวิศวกรผู้ช่วย จำนวน 14 อัตรา

 ภาระงานหน้าที่

ลักษณะของงานประเภทสอน ให้คำแนะนำ และดูแลการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียนที่ปฏิบัติงานภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab)

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งดังนี้

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมศาสตร์ หรือ ปวส. สาขา ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกล อุตสาหการ แมคคาทรอนิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมภาษา C , Python เบื้องต้น
  • มีความรู้ด้านการเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2D , 3D สำหรับเครื่องตัดเลเซอร์ และเครื่องพิมพ์ 3 มิติ
  • มีทักษะการใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการไฟฟ้า เช่น Multimeter, Oscilloscope และเครื่องมือช่าง
  • มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ แนะนำ และสามารถปฏิบัติงานในด้านงานช่าง งานบัดกรี อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน

  • Fabrication Lab ภายในพื้นที่โรงเรียน / วิทยาลัย ในจังหวัดเชียงใหม่ น่าน สุโขทัย แพร่ เชียงราย อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ พิษณุโลก ตาก ลำปาง

ค่าตอบแทน (ตามวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร)

  • ระดับ ปวส.15,000 บาท
  • ระดับ ปริญญาตรี 17,000 บาท

ระยะเวลาการจ้างงานและเวลาปฏิบัติงาน

ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี นับตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 โดยปฏิบัติงานตั้งแต่วัน จันทร์-วันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการและวันหยัดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.00-17.00 น.

ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ ชั้น 1  อาคารวิศวกรรมอิเลกทรอนิกส์ มทร.ล้านนาเชียงใหม่ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 19 กันยายน 2561 สอบสัมภาษณ์วันที่  21 กันยายน พ.ศ. 2561 และประกาศผลวันที่  24 กันยายน พ.ศ. 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร 095-687-9928


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา