โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรม - แพร่ โดยจับมือ อบจ.แพร่ และสถาบันการศึกษาในจังหวัดแพร่จัดการศึกษาเชิงรุกเดินหน้าผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมแก้วิกฤติการขาดแรงงานฝีมือของชาติ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรม - แพร่ โดยจับมือ อบจ.แพร่ และสถาบันการศึกษาในจังหวัดแพร่จัดการศึกษาเชิงรุกเดินหน้าผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมแก้วิกฤติการขาดแรงงานฝีมือของชาติ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 6 กันยายน 2561 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 5312 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เปิดรับสมัครเข้าเป็นนักศึกษาในโครงการ เตียมวิศวกรรม-แพร่ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 8 กันยายน 2561 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (ติดกับแยกไฟแดง วิทยาลัยเทคนิคแพร่) เมื่อจบหลักสูตรจะได้รับวุฒิการศึกษา ปวช. เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ จาก มทร.ล้านนา และ วุฒิ ม.6 (วิทย์-คณิต)โรงเรียนมัธยมจังหวัดแพร่ และสามารถเข้าศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้นใน ม.เทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่งทั่วประเทศ , มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,และคณะด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีในมหาวิทยาลัยอื่นๆ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 061-923 5641

สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นความความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 โรงเรียนครือข่ายในจังหวัดแพร่ และบริษัทฮาเวสเตอร์ เซลล์แอนด์เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดแพร่และพื้นที่ใกล้เคียงที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี และเป็นการเพิ่มกำลังคนที่มีทักษะฝีมือเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มมากขึ้นในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีความสอดคล้องกับการพัฒนาอุตสากรรมในพื้นที่และตอบสนองนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาลอีกด้วย


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา