โลโก้เว็บไซต์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 สิงหาคม 2561 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 10435 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังหอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี วันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2561 ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาตรี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ภาคเช้า จำนวน 2,527 ราย ภาคบ่าย จำนวน 1,780 รวมทั้งสิ้น 4,307  ราย

โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาท ความว่า

“สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติ พระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.

ข้าพเจ้าเคยพูดกับบัณฑิตในที่ประชุมแห่งนี้มาหลายครั้ง เกี่ยวกับการตั้งเป้าหมาย ในการทำงาน. ครั้งนี้ จึงใคร่จะกล่าวถึงการตั้งเป้าหมายอีกอย่างหนึ่ง คือเป้าหมายในชีวิต ซึ่งกล่าวกันว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดของคนทุกคน. เป้าหมายในชีวิตนั้น เป็นสิ่งที่แต่ละคนอาจจะตั้งไว้แตกต่างกัน แต่ผลสำเร็จตามเป้าหมายคงจะไม่ต่างกันนัก เพราะไม่ว่าจะเป็นใคร มีฐานะหน้าที่การงานอย่างไร ต่างก็ปรารถนาที่จะมีความสุข มีความเจริญมั่นคงในชีวิตด้วยกันทั้งสิ้น.ด้วยเหตุนี้ เมื่อจะตั้งเป้าหมายในชีวิต จึงควรที่ทุกคนจะได้ระลึกไว้เสมอว่า เป้าหมายนั้นต้องนำมาซึ่งความสุขความเจริญที่แท้จริงและยั่งยืน ไม่ใช่ความสุขเพียงชั่วครู่ หรือความเจริญที่เท็จเทียม หากบัณฑิตทั้งหลายนำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาให้เข้าใจชัด ก็เชื่อว่าแต่ละคนจะสามารถตั้งเป้าหมายในชีวิตได้อย่างถูกต้อง และบรรลุเป้าหมายนั้นได้อย่างแน่นอน

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน และทุกท่าน ที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ ประสบความสุข ความสําเร็จ พร้อมทั้งความเจริญก้าวหน้า ทุกประการทั่วกัน”

รวมภาพ (26 ส.ค. 61) วันซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560 : กล้อง 1 goo.gl/CgcAhF : กล้อง 2 goo.gl/w59v4Qกล้อง 3 goo.gl/eXUX3c

รวมภาพ (28 ส.ค. 61) วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560 : กล้อง 1 goo.gl/QjLBPZ : กล้อง 2 goo.gl/k9oseP : กล้อง 3 goo.gl/uVrq2R ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา