โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เดินหน้าสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่สร้างครูพี่เลี้ยงร่วมเอกชน | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา เดินหน้าสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่สร้างครูพี่เลี้ยงร่วมเอกชน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 สิงหาคม 2561 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 4477 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผศ.ดร.นิวัตร มูลปา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ นำคณาจารย์  มทร.ล้านนา เชียงรายและนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการฝึกหัดครูพี่เลี้ยงให้กับโครงการโรงเรียนในโรงงานสยามมิชชิลิน จัดขึ้นโดย มทร.ล้านนา สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)และ บริษัท สยามมิชลิน จำกัด ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2561 ที่ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาบุคลากรสยามมิชลิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

โครงการพัฒนาการสอนและฝึกหัดครูพี่เลี้ยงเป็นการขับเคลื่อนตามโครงการ Work –integrated  Learning : WiL โดยความร่วมมือของบริษัท สยามมิชิลิน จำกัด ในการจัดการศึกษาโรงเรียนในโรงงาน ซึ่งในปีนี้มีแผนพัฒนาโดยให้ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมขับเคลื่อนโครงการ WiL รับผิดชอบการจัดการศึกษา ปวส. เทคนิคอุตสาหกรรม โรงเรียนในโรงงานสยามมิชลิน และ โรงเรียนในโรงงานสตาร์แอร์ ระดับปริญญาตรี (วศ.บ) วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ บริษัทสตาร์แอร์และบริษัทอาทิตย์จักรกลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ด้วยและในปีนี้มีนักเรียนจากโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่ภาคเหนือและอีสาน ให้ความสนใจสมัครเข้าเรียนแล้วเกินกว่า 200 คน

 ขอบคุณข้อมูล/ภาพ ผศ.ดร.นิวัตร มูลปาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา