โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 10 th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well - Being 2018 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 10 th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well - Being 2018

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 18 กรกฎาคม 2561 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 783 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 10 th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well - Being 2018 ระหว่างวันที่ 11-13 ก.ค. 2561 ณ  กรุงเวียงจันทน์ประเทศลาว โดยครั้งนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่งผู้นำเสนอบทความ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งสายวิชาการ สายสนับสนุนและนักศึกษา รวมทั้งแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งหมด 14 คน


คลังรูปภาพ : stiswb 2018


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา