โลโก้เว็บไซต์ พิธีลงนามความร่วมมือการจัดการศึกษาระบบรางระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา และ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พิธีลงนามความร่วมมือการจัดการศึกษาระบบรางระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา และ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 25 มิถุนายน 2561 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 2665 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ร่วมลงนามความร่วมมือการจัดการศึกษาระบบรางระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา  ณ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา