โลโก้เว็บไซต์ พิธีลงนามความร่วมมือการจัดการศึกษาระบบราง | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พิธีลงนามความร่วมมือการจัดการศึกษาระบบราง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 25 มิถุนายน 2561 โดย มทร.ล้านนาพิธีลงนามความร่วมมือการจัดการศึกษาระบบรางระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา และ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ร่วมลงนามความร่วมมือการจัดการศึกษาระบบรางระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา