โลโก้เว็บไซต์ ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานการประชุมผู้รับผิดชอบโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ บ้านห้วยมะโหนกคี | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานการประชุมผู้รับผิดชอบโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ บ้านห้วยมะโหนกคี

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 20 มิถุนายน 2561 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 3001 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 20 มิถุนายน 2561  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำ 3 KV สำหรับโรงเรียนบ้านห้วยมะโหนกคี ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี อาคารอำนวยการ พร้อมด้วย ดร.ภาสวรรธ์ วัชรดำรงค์ศักดิ์ รองอธิการบดีด้านวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี  ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้อำนวยการกองการศึกษา มทร.ล้านนา ตาก ผศ.ดร.เผด็จ ทุกข์สูญ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มทร.ล้านนา ตาก  และทีมงานผู้รับผิดชอบ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่จังหวัดตาก เพื่อสนับสนุนการจัดการจัดการเรียนการสอน และแผนการดำเนินงานพระราชทานความช่วยเหลือโรงเรียน นอกจากนี้มหาวิทยาลัยจะได้มีการขยายการผลดำเนินงานจากจังหวัดตากมายังจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดอื่นๆ ต่อไป  (CR Facebook #Prapat Chueathai)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา