โลโก้เว็บไซต์ วีดิทัศน์ : ผลการดำเนินงาน ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานวิชาชีพ (TPQI) | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วีดิทัศน์ : ผลการดำเนินงาน ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานวิชาชีพ (TPQI)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 21 พฤษภาคม 2561 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 220 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา