โลโก้เว็บไซต์ ประกาศผลทุนวิจัย OTOP Mentor 2561 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศผลทุนวิจัย OTOP Mentor 2561

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 21 พฤษภาคม 2561 โดย สุพิชฌาย์ ถาวรลิมปะพงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 4403 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศผลทุนวิจัย OTOP Mentor 2561

- ทุน OTOP จำนวน 80 โครงการ งบประมาณ 3,997,000 บาท

- ทุน New OTOP จำนวน 153 โครงการ งบประมาณ 7,703,000 บาท

รวมจำนวนทั้งสิ้น 233 โครงการ งบประมาณรวม 11,700,00 บาท

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา