โลโก้เว็บไซต์ การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารจาก Chongqing University of Technology (CQUT)  สาธารณรัฐประชาชนจีน | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารจาก Chongqing University of Technology (CQUT) สาธารณรัฐประชาชนจีน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 17 พฤษภาคม 2561 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 2215 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 งานวิเทศสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ได้จัดการประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารจาก Chongqing University of Technology (CQUT)  สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่ Prof.Huang Weijiu, Vice President Prof.Yu Ning, Director of Office of Liason and Cooperation Prof.Yao Lulu, Deputy Dean of College of Foreign Languages Prof.Zhou Na, Deputy Dean of College of Management Prof.Tang Dexiang, Deputy Dean, College of Economics and Finance และ Ms. Wei Yingying, Translator, International Office โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.พัฐฐพาดา โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วย ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ประชา ยืนยงกุล รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.กัลยารัตน์ เศวตนันนทน์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจฯ ดร.ยุพเยาว์ ดรุณ หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ที่เกี่ยวข้อง และบุคลากรวิเทศสัมพันธ์

     การประชุมในครั้งนี้มีการหารือเรื่องการพัฒนาการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ระหว่างทั้งสองสถาบันที่ทำร่วมกันมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่มีการลงนามใน MOU เมื่อปี พ.ศ. 2553 และในโอกาสนี้ทาง CQUT ได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 5 ให้กับนักศึกษา มทร.ล้านนา ทั้งทุนระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งการเรียนภาษาจีน อีกทั้งในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 คณะผู้บริหารจาก CQUT จะเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา อีกด้วย

    


คลังรูปภาพ : cqut


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา