โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ประกาศรับสมัครครูพี่เลี้ยง โครงการขยายผลการจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ประกาศรับสมัครครูพี่เลี้ยง โครงการขยายผลการจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 8 พฤษภาคม 2561 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 5933 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา

ประกาศรับสมัครครูพี่เลี้ยง
โครงการขยายผลการจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน
โครงการศูนย์ประสานงานอาชีวะและเทคนิคศึกษา
โครงการต้นแบบการศึกษาวิชาชีพด้านเทคโนโลยี

จำนวน 2 อัตรา ดังรายละเอียดแนบ

ตั้งแต่บัดนี้ - 24 พฤษภาคม 2561


 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา