โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ รับสมัครหัวหน้าสาขา คณะวิศวกรรมศาสตร์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศ รับสมัครหัวหน้าสาขา คณะวิศวกรรมศาสตร์


ประกาศ

            คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดรับสมัครหัวหน้าสาขาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ และสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ ๙ - ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยสามารถ Download เอกสารการสมัครตามแนบท้ายนี้
Attachments:
Fileคำอธิบาย    File size
Download this file (1. ใบสมัครด้วยตนเอง.doc)1.ใบสมัครด้วยตนเอง     443 Kb
Download this file (2. ใบเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหา.doc)2.ใบเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหา       456 Kb
Download this file (3. ข้อมูลและคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร.doc)3.ข้อมูลและคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร     469 Kb
Download this file (ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกหัวหน้าสาขา (ตาก).pdf)ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกหัวหน้าสาขา (ตาก)      627 Kb
Download this file (ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกหัวหน้าสาขา (น่าน).pdf)ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกหัวหน้าสาขา (น่าน)     616 Kb
Download this file (ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกหัวหน้าสาขา (พิษณ.pdf)ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกหัวหน้าสาขา (พิษณุโลก)     392 Kb
Download this file (ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกหัวหน้าสาขา (ลำปาง).pdf)ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกหัวหน้าสาขา (ลำปาง)     615 Kb
Download this file (ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกหัวหน้าสาขา (เชีย.pdf)ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกหัวหน้าสาขา เชียงราย     382 Kb
Download this file (ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกหัวหน้าสาขา (เชียงใหม่).pdf)ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกหัวหน้าสาขา (เชียงใหม่)       620 Kb