โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาการตลาด มทร.ล้านนา คว้าแชมป์ Honda | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นักศึกษาการตลาด มทร.ล้านนา คว้าแชมป์ Honda

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 27 กุมภาพันธ์ 2561 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 3824 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         ทีม Little mad นักศึกษาสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดแผนการตลาด Honda marketing plan contest 10.0 (ภาคเหนือ) จัดขึ้นโดย บริษัทเอ.พี.ฮอนด้า จำกัด ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่สนใจได้ร่วมนำเสนอแนวคิดและใช้ความรู้ทางด้านการตลาดมานำเสนอผสมผสานเข้ากับแนวคิดใหม่อย่างสร้างสรรค์พร้อมทำ Event Marketing ในรูปแบบกิจกรรมจริง ณ สถานที่จริง ตามโครงการประกวดแผนสื่อสารการตลาดเชิงกิจกรรม โดยกิจกรรม Marketing plan contest ครั้งที่ 10.0 โดยบริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด นี้เป็นโจทย์ในการนำเสนอรถจักรยานยนต์ HONDA All NEW SCOOPY I ภายใต้แนวคิด “My first ride.myway ครั้งแรกมีความหมายเสมอ” และ HONDA ZOOMER-X ภายใต้แนวคิด “The unblocker Ins pipe ration ไป(ป์)ให้มันส์....นอกกรอบ”

         โดยโครงการประกวดแผนการตลาด Honda marketing plan contest 10.0 ระดับภาคเหนือ มีทีมจากสถาบันการศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน 125 ทีมจาก 17 มหาวิทยาลัย/สถาบันทั่วภาคเหนือซึ่งผลการแข่งขันรางวัลชนะเลิศได้รับเงินรางวัล30000 บาทพร้อมโล่รางวัลจากกระทรวงศึกษาธิการ และประกาศนียบัตรจากบริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด  ได้แก่ ทีม Little mad จากมทร.ล้านนา เชียงใหม่ โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ น.ส.ณิภาธร มายา, น.ส.เปรมวดี ไชยวัง, น.ส.ศศินา ฮามสม, น.ส.วราภรณ์ แซ่โชย และ น.ส.พัชรนันท์ วงค์แหวน โดยมีอาจารย์ อนวัช จิตต์ปารพ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาประจำทีม รองชนะเลิศทีม ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาทพร้อมโล่รางวัลจากกระทรวงศึกษาธิการ และประกาศนียบัตรจากบริษัท เอพีฮอนด้า จำกัด ได้แก่ทีมจากม.ฟาร์อีสเทิน  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ได้รับเงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมโล่รางวัลจากกระทรวงศึกษาธิการ และประกาศนียบัตรจากบริษัท เอพีฮอนด้า จำกัด ได้แก่ ทีมจาก มทร.ล้านนา เชียงราย รางวัลชมเชย 5 รางวัลๆละ 5,000 บาท ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ ,วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ,มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ,มหาวิทยาลัยพายัพ และวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ จัดขึ้น ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา