โลโก้เว็บไซต์ แจ้งผลการสัมภาษณ์ทุนวิจัย HRD ประจำปี 2558 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

แจ้งผลการสัมภาษณ์ทุนวิจัย HRD ประจำปี 2558

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 เมษายน 2559 โดย ชัชวาล สิงคะลิง จำนวนผู้เข้าชม 457 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        ตามที่ โครงการส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัย มทร.ล้านนา (HRD) ได้สัมภาษณ์ผู้ที่อยู่ในข่ายได้รับทุนไปเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 ณ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ นั้น ในการนี้จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านดังนี้

1. แจ้งผลการสัมภาษณ์ทุนวิจัย ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัย มทร.ล้านนา ประจำปี 2558 แก่นักวิจัยในสังกัด

2.  แจ้งให้นักวิจัยที่ได้รับการอนุมัติทุน ดำเนินการตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

Attachments:
File คำอธิบาย    File size
Download this file (0 หนังสือประกาศผล HRD58.PDF)0 หนังสือประกาศผล HRD58      224 Kb
Download this file (1 รายชื่อโครงการวิจัย ภายใต้ HRD.doc)1 รายชื่อโครงการวิจัย ภายใต้ HRD     79 Kb
Download this file (2 แบบฟอร์ม วจ1 UR.doc)2 แบบฟอร์ม วจ1 UR     52 Kb
Download this file (3 แบบฟอร์ม วจ1 R2Es.doc)3 แบบฟอร์ม วจ1 R2Es     54 Kb
Download this file (4 แบบฟอร์ม วจ1 R2El.doc)4 แบบฟอร์ม วจ1 R2El     54 Kb
Download this file (5 แบบฟอร์มแผนการเบิกจ่ายเงิน.xls)5 แบบฟอร์มแผนการเบิกจ่ายเงิน     34 Kb
Download this file (6 ตัวอย่างหนังสือขอเปิดบัญชีธนาคาร.doc)6 ตัวอย่างหนังสือขอเปิดบัญชีธนาคาร     73 Kb

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา