โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ม.ราชภัฏ มมร. เจ้าภาพร่วม กีฬา USTCM ” ครั้งที่ 8  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ม.ราชภัฏ มมร. เจ้าภาพร่วม กีฬา USTCM ” ครั้งที่ 8

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 18 กุมภาพันธ์ 2561 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 2879 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมงานแถลงข่าวการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬา ทัวร์นาเมนต์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ 12 สถาบัน “ 8th University Sport Tournament of Chiangmai : USTCM ” ครั้งที่ 8  เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งในครั้งนี้ มทร.ล้านนา ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.)วิทยาเขตล้านนา ซึ่งเป็นการจัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี  โดยเป็นความร่วมมือของสถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 12 สถาบันโดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลางในการสร้างความสมัครสมานสามัคคี และสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 มีนาคม – วันที่ 7 เมษายน 2561 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ ประกอบด้วย กีฬาฟุตบอล วอลเล่ย์บอล และเปตอง

                    ในการแข่งขันกีฬาทัวร์นาเมนต์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561 มีนักกีฬา ชาย – หญิง จากสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมจำนวน 12 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , มหาวิทยาลัยแม่โจ้ , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ , มหาวิทยาลัยพายัพ , มหาวิทยาลัยฟาร์อิสเทอร์น , มหาวิทยาลัยนอร์ท–เชียงใหม่ , มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา , มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ , สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ , สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

          สำหรับรางวัลในการแข่งขันแต่ละชนิดกีฬา ฟุตบอลทีมชนะเลิศได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 7,000 บาท รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท วอลเล่ย์บอลทีมชนะเลิศได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 4,000 บาท รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท และกีฬาเปตองจะได้รับถ้วยรางวัล

          ทั้งนี้กำหนดมีพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาทัวร์นาเมนต์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8 ในวันเสาร์ ที่ 10 มีนาคม 2561 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยมีการแข่งขันฟุตบอลคู่เปิดสนาม พิธีเปิดการแข่งขัน และการแสดงเชียร์ลีดเดอร์จาก 12 สถาบัน   ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา