โลโก้เว็บไซต์ การคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ LEX 2018 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ LEX 2018

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 28 มกราคม 2561 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 3506 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 28 มกราคม 2561 งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการคัดเลือกนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าร่าวมโครงการ LEX 2018 ขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Innovation Room) ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มทร.ล้านนา โดยมีอาจารย์ Facilitators ของมทร.ล้านนา เป็นผู้คัดเลือก

          กิจกรรมคัดเลือกครั้งนี้มีนักศึกษาที่ให้ความสนใจเข้าร่วมการคัดเลือกจำนวน 53 ราย โดยคัดเลือกจากการทำกิจกรรม Design Thinking (DT)  ที่เน้นการพัฒนา soft skills ทักษะการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ ทักษะการทำงานเป็นทีม ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการเข้าใจ เห็นใจตนเอง และคนอื่น

          นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 27 รายจะได้เข้าร่วมโครงการ LEX 2018 ณ มทร.ล้านนา ร่วมกับอาจารย์และนักศึกษาจาก Singapore Polytechnic (SP) ประเทศสิงคโปร์ Kanazawa Institute of Technology(KIT) และ Kanazawa Technical College (KTC) ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 45 ราย ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 16 มีนาคม 2561

          สำหรับนักศึกษาคนไหนที่ไม่ผ่านการคัดเลือกในครั้งนี้ ไม่ต้องเสียใจนะคะ จะมีโครงการดีๆ แบบนี้ อีกครั้งในเดือนตุลาคม 2561 และ มีนาคม 2562 ขอเชิญชวนให้มาสมัครกันอีก และฝากติดตามข้อมูลโครงการและทุนการศึกษา จากเฟซบุ๊ค OIR rmutl และเว็บไซต์ https://oir.rmutl.ac.th ใครอยากไปเข้าร่วมโครงการ ณ ต่างประเทศ ให้เตรียมผล TOEIC 500 ขึ้นไปไว้ในมือเลยนะคะ เมื่อโอกาสมาถึงจะได้คว้าไว้ได้ทันทีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา