โลโก้เว็บไซต์ ทุนการศึกษาโครงการ 2018 Winter Camps ณ National Pingtung University (NPTU) ไต้หวัน | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ทุนการศึกษาโครงการ 2018 Winter Camps ณ National Pingtung University (NPTU) ไต้หวัน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 11 มกราคม 2561 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 5426 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาโครงการ 2018 Winter Camps ณ National Pingtung University (NPTU) ไต้หวัน แก่นักศึกษา มทร.ล้านนา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. โครงการ Intelligent Robot Creative Design Camp ระหว่างวันที่ 28 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2561 ทาง NPTU มอบทุนค่าห้องพักและค่าอาหารกลางวัน ตามระยะเวลาโครงการ ส่งเอกสารการสมัครภายในวันที่ 14 มกราคม 2561
2. โครงการ Management X Culture X New Southbound Camp ระหว่างวันที่ 28 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2561 มอบทุนค่าห้องพักและค่าอาหารเช้าและกลางวัน ตามระยะเวลาโครงการ ส่งเอกสารการสมัครภายในวันที่ 18 มกราคม 2561
3. โครงการ Science Exploration Camp Program ระหว่างวันที่ 4-11 กุมภาพันธ์ 2561 มอบทุนค่าห้องพักและค่าอาหาร ตามระยะเวลาโครงการ ส่งเอกสารการสมัครภายในวันที่ 11 มกราคม 2561

ทั้งนี้ นักศึกษาที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการดังกล่าวต้องมีผลสอบ MOCK TOEIC อย่างน้อย 400 คะแนนขึ้นไป ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุข้างต้น เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าเดินทาง ฯลฯ นักศึกษาต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง

เอกสารประกอบการสมัคร
1. MOCK TOEIC อย่างน้อย 400 คะแนนขึ้นไป
2. สำเนา Passport
3. สำเนา Transcripts

Download ใบสมัครได้ที่ https://drive.google.com/…/1qG4joLeZn3KGPSkHyjJNOpJK6…/view…


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา