โลโก้เว็บไซต์ การประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจาก Chongqing Technology and Business University (CTBU) สาธารณรัฐประชาชนจีน | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจาก Chongqing Technology and Business University (CTBU) สาธารณรัฐประชาชนจีน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 22 พฤศจิกายน 2560 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 2977 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดการประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจาก Chongqing Technology and Business University (CTBU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่ (1)Prof. Sun Fangcheng,  President of CTBU (2)Ms. Han Yan, Director International Cooperation and Exchange Office (3)Mr. Duan Yongsheng Dean, School of Literature and Journalism (4)Mr. Song Mingjiang, Deputy Director, President’s Office และ อาจารย์สมศักดิ์ นาวายุทธ เนื่องในโอกาสที่ Prof. Sun Fangcheng เดินทางมารับปริญญากิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา 2559 ของ มทร.ล้านนา ณ มทร.ธัญบุรี จ.ปทุมธานีเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา

โดยการประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ภาสวรรธน์ วัชรดำรงค์ศักดิ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมและกล่าวต้อนรับผู้แทนจาก CTBU พร้อมด้วย ผศ.ประยงค์ ใสนวน ผู้ช่วยอธิการบดี ดร.ยุพเยาว์ ดรุณ หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ และบุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ ร่วมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านวิชาการกับผู้แทนจาก CTBU ในเรื่อง
1. หลักสูตร 3.5+0.5 หลักสูตร 2+2 และหลักสูตร 3+1 ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจฯ และวิศวกรรมศาสตร์
2. การเรียนการสอนทางไกล (Distance Learning) ระหว่างสองมหาวิทยาลัย
3. โครงการวิจัยร่วมระหว่าง มทร.ล้านนา กับ CTBU ที่จะเริ่มดำเนินการในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ภายใต้หัวข้อ "Cooperation, Research and Demonstration of Integrated Cloud Management Equipment and Cloud Management Platform for Thai Typical Food Processing Wastewater"

นอกจากนี้ทางคณะผู้แทนยังได้มีโอกาสพูดคุยกับนักศึกษาจากสาขา IBM ที่สมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับ CTBU จำนวน 11 ราย และได้พูดคุยกับนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนจาก Chongqing University of Technology (CQUT) ที่มาแลกเปลี่ยน ณ มทร.ล้านนา


คลังรูปภาพ : ctbu22.11


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา